Hypohype rekenmodel 2014

Op basis van de belastingtabellen van 2014
H_vs2013 (vs90).xls
   
                   
  INVOER                
  VRAGEN OVER DE LENING                    
  hoe groot is de hypotheek?            
  wat is het startjaar v/d hypotheek?            
  is het een 2e hypotheek?                
             
  wat is het bruto jaarsalaris v/d meestverdienende?            
  wat is het geboortejaar v/d meestverdienende?              
  wat is de looptijd van de hypotheek? jaar            
  hoe lang is de 1e rentevaste periode? jaar              
  wat is de hypotheekrente in die 1e periode?              
  welke rente verwacht je daarna?              
  heb je (personeels)korting op de hypotheekrente?                
               
               
               
  VRAGEN OVER SPAREN EN AFLOSSEN                  
  welke gemiddelde inflatie verwacht je?              
  welke hypotheekvorm wil je, of heb je?              
                 
                 
  €/mnd            
                 
               
             
               
                 
             
                 
             
             
             
             
             
  wil je de looptijd van de hypotheek verkorten?                
  jr            
  VRAGEN OVER DE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING                    
  wat is de maandpremie van een eventuele ORV? €/mnd            
                 
                                 
                 
                           
                                 
  RESULTAAT VAN BEREKENING HYPOTHEEKKOSTEN www.hypohype.nl            
  MAANDLASTEN   netto   bruto              
             
             
             
             
  - gemiddeld over gehele looptijd            
                                 
  BETAALD OVER DE GEHELE LOOPTIJD                    
  bij een inflatie van: 0%                
  + bruto rente            
  - belastingaftrek            
  = netto rente            
             
  + orv            
             
  + rendementsheffing            
  + eindaflossing            
  + belasting naheffing            
  = totaal betaald            
                                 
  Verhouding totaal betaald t.o.v. totaal geleend                
                             
  OVERIGE GEGEVENS              
             
               
  kleinste betaalde jaarpremie spaarhypotheek                
  grootste betaalde jaarpremie spaarhypotheek                
  verhouding grootste en kleinste jaarpremie (bandbreedte)            
                 
               
  lagere belastingaftrek door pensioen vanaf jaar                  
  verondersteld pensioen (= 70% van salaris)                
                   
                   
  een hogere(!) spaarhypotheekrente is voordelig vanaf jaar                  
  nog benutbare vrijstelling rendementsheffing                
                   
                             
                                v90
  JAAROVERZICHT BEREKENING  
      RENTEBETALING MAANDELIJKSE KOSTEN  
  nr jaar hypoth. hypoth. hypoth. belast. belast. netto orv netto- extra rendem.  
      bedrag rente rente aftrek aftrek rente   last heffing  
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  
  13  
  14  
  15  
  16  
  17  
  18  
  19  
  20  
  21  
  22  
  23  
  24  
  25  
  26  
  27  
  28  
  29  
  30  
  tot. in € :        
                                 
                                 
  www.hypohype.nl  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                 

Einde rekenmodel www.hypohype.nl